لوازم آتش نشانی به چند دسته مهم تقسیم میشوند

شیلنگ های آتش نشانی

توضیحات کامل در مورد انواع شلنگ های آتش نشانی و نحوه خرید و ثبت سفارش در پست مربوط به شلنگ های آتش نشانی آورده شده است

کپسول های گازی و پودری

توضیحات کامل در مورد کپسول های آـش نشانی در پست مربوطه داده شده است فلذا خواهشمندیم بعد از مطالعه انتخاب صحیحی برای محل مورد نظر خود داشته باشید

فهرست